Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín: Soutěž o cenu FABLAB začíná

Mezi našimi studenty je skrytých mnoho talentů. Ne všichni mají tu odvahu se projevit, nicméně naší snahou je dát jim příležitost.

Také proto škola vybavila novou digitální učebnu nejmodernějšími technologiemi, aby dala možnost k rozvoji svým studentům. Při této příležitosti byla vyhlášena motivační soutěž pro všechny třídy 1. – 3. ročníků maturitních oborů a 1. a 2. ročníku učňovských oborů. Mezi třídními týmy se bude zápolit v technických dovednostech, kreativitě i originalitě zpracování.

V rámci zadaného témat „mechanismus“ jednotlivá družstva navrhnou, podloží vytvořenou dokumentací a rozpohybují vlastní mechanismus. Pro prezentaci práce natočí krátké video, přičemž celý projekt budou prezentovat před soutěžní porotou.

Ve středu 1. února 2023 proběhla první informační schůzka, na kterou se dostavilo celkem 14 týmů odhodlaných zápolit na bitevním poli, kde se hlavními zbraněmi stanou dobré nápady, precizní zpracování a pohybující se mechanismus.

Soutěžícím přejeme, ať si odnesou nejen nezapomenutelné zážitky z týmové spolupráce, ale i nové zkušenosti, které uplatní i dále.

Proto učit se jde i jinak.

3D tiskárny

3D tiskárna se skládá z extruderu, což je součástka, která v 3D tiskárně zajišťuje posun tiskového materiálu. Dále z trysky, kde se taví tiskový materiál, z vyhřívané podložky, na kterou se postupně vrství roztavený tiskový materiál, z krokových motorů, které slouží pro pohyb v osách X, Y a Z, ze základní desky, z LCD displeje, z napájecího zdroje a množství kabelů. V neposlední řadě také z mnoha šroubů a matic. 3D tisk je způsob výroby trojrozměrných předmětů. Nejběžnější technologií je FDM (Fused Deposition Modeling) technologie. Existuje celá řada tiskových materiálů, jako je filament nebo pryskyřice, které lze využívat k tvorbě modelů. Nejběžnějšími filamenty jsou PLA, PETG nebo ABS. Pro 3D tisk je nejprve potřeba na SD kartu nahrát g-kód modelu. V učebně FabLab jsou konkrétně tiskárny Original Prusa i3 MK3S+.

CO2 laser - gravírování

Při laserovém gravírování odstraňuje laserový paprsek materiál, čímž vzniká prohlubeň s různými strukturami povrchu – tzv. laserová gravura. Gravírovat laserem lze mnoho materiálů, například kov, dřevo, plast nebo sklo. Laserová gravírovačka umí také řezat.

Termolis - transfer obrazu

Termolis neboli termotransferový lis je profesionální zařízení určené primárně pro přenos grafických vzorů na vybraný předmět, například na oblečení, na nádobí nebo také na dřevo. Transfer grafiky pomocí termolisu je možný z papírů pro laserový tisk či ze sublimačních papírů.

Soustruh- obrábění

Soustruh je třískový obráběcí stroj, který opracovává vnitřní i vnější rotační plochy. Hlavní rotační pohyb koná obrobek, naopak vedlejší posuvný pohyb vykonává soustružnický nůž. Soustruhy se dělí na: hrotové soustruhy, čelní (lícní) soustruhy, svislé soustruhy (karusely), revolverové soustruhy, speciální soustruhy, poloautomaty a automaty a číslicově řízené NC (Numerical Control) a CNC (Computer Numerical Control) soustruhy. Na soustruhu lze obrábět množství materiálů, jako je dřevo či kov.

Fréza - konvenční

Frézka je obráběcí stroj určený k třískovému obrábění neboli frézování. Hlavní rotační pohyb vykonává fréza. Obrobek upnutý na pracovním stole frézky vykonává vedlejší posuvný pohyb. Frézky lze rozdělit podle polohy vřetene na: vodorovné (horizontální) a svislé (vertikální) frézky. Dalším kritériem pro rozdělení je účel a konstrukce frézky: konzolové frézky, stolové frézky, rovinné frézky, speciální frézky a CNC (programovatelné) frézky.

Stolní vrtačka

Dnes je vrtání jedním z nejstarších způsobů obrábění materiálů. Vrtačky lze rozdělit na: ruční vrtačky (akumulátorové, elektrické, pneumatické), stolní vrtačky, řadové vrtačky, sloupové vrtačky, stojanové vrtačky, otočné vrtačky, souřadnicové vrtačky a speciální vrtačky.